دست خورده

بدن من مثل سیب نصفه خورده شده از دستان تو رهــــــــــــــــــــــــا شد دستان دیگری نمیخواستم امـــــــــــــــــــــــــــــا دلتنگ بودم  
/ 0 نظر / 12 بازدید
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
4 پست